Gezondheid

Veestapel eenvoudig managen

Hoe krijg ik dieren die gezond presteren?
Een gezonde veestapel geeft meer inkomen, concurrentiekracht en arbeidsplezier! Door slim gebruik te maken van de informatie die u en CRV verzamelt, kunt u al snel stappen maken in de monitoring en verbetering van de gezondheid van uw veestapel.

Better Life fokkerijgetallen

Better Life kengetallen: gemakkelijk fokken op efficiëntie en gezondheid
De Better Life kengetallen zijn relevante getallen: ze helpen u bij het fokken van een duurzame en toekomstbestendige veestapel. Hoe?

Uiergezondheid

Uiergezondheid: effectieve analyse van uw droogstandsmanagement
De uiergezondheid van uw veestapel is van groot belang voor haar productie en duurzaamheid. Het is dus belangrijk de uiergezondheid goed te monitoren.

MPR Voeding

Veemanager module MPR MPR Voeding
Met MPR Voeding kunt u gezondheidsproblemen als pensverzuring en (sub)klinische slepende melkziekte opsporen door melkonderzoek.